Category: Událost

<p>Událost pro timeline</p>

Herní práce

Každé úterý ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

Workshop Herní práce v dětské paliativní péči

4. prosince 2024 3. lékařská fakulta UK

Na každý chvilce záleží

13. června 2024 v 19:30 ve Werichově vile na Kampě v Praze

Herní práce s dětmi s paliativními potřebami

Každou středu ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové

Slavnost pod hvězdami

Divadelní představení pro děti s paliativními potřebami ve VFN v Praze a FN v Hradci Králové