Otevíráme křídla a letíme!

Otevíráme křídla a letíme!
Po letech úvah a měsících příprav se vydáváme do světa, abychom skrze umění a herní práci přinášeli radost, úlevu a pocit lehkosti pacientům a jejich rodinám v paliativní péči. Pod křídly Vlaštovky nyní máme možnost pomáhat zlepšovat kvalitu života lidem se závažným a život limitujícím onemocněním, propojovat herní specialisty a umělce, zkoumat vhodné metody práce a jejich dopad, šířit povědomí o nelehkých tématech spojených se smrtí a umíráním a mnoho dalšího.

Těšíme se, že u toho budete s námi!

Do prvního roku vylétáme s podporou Nadace rodiny Vlčkových, díky které mohla naše nezisková organizace vzniknout. Za to moc děkujeme!