Herní práce v nemocnicích

Jednou týdně docházíme za dětskými pacienty do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde nabízíme herní intervence. Naše herní specialistka dochází zejména k paliativním dětem a nabízí jim podle jejich přání a potřeb aktivity, které pomáhají ke zlepšení jejich nálady, k opečování jejich stavu před a po lékařských zákrocích, k rozvoji komunikačních dovedností, k sensorické stimulaci nebo třeba k vytváření společných rodinných vzpomínek. Pracujeme také se sourozenci a rodiči, aby pro ně byl pobyt v nemocnici nebo hospici co nejméně stresující a vyčerpávající.