Naše činnost a projekty

Herní práce s pacienty v nemocnicích a hospicích

Každý týden docházíme do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a FN Hradec Králové, kde dětem v paliativní péči přinášíme herní intervence. Naše herní specialistka dochází zejména k paliativním dětem a nabízí jim podle jejich přání a potřeb aktivity, které pomáhají ke zlepšení jejich nálady, k opečování jejich stavu před a po lékařských zákrocích, k rozvoji komunikačních dovedností, k sensorické stimulaci nebo třeba k vytváření společných rodinných vzpomínek. Pracujeme také se sourozenci a rodiči, aby pro ně byl pobyt v nemocnici nebo hospici co nejméně stresující a vyčerpávající.


Divadlo pro pacienty v nemocnicích, hospicích a doma

Divadelní inscenace pro dětské i dospělé pacienty v paliativní péči (a jejich rodiny) je vytvořena specifickým způsobem, aby mohla být na místě upravována podle potřeb a možností každého diváka v prostředí jeho domova, nemocnice nebo hospice. Vychází z principů herní práce v paliativní péči – podporuje komunikaci, nabízí možnosti vlastního rozhodování, sensoricky stimuluje diváka a rodinám přináší chvíle radosti a společného prožitku. Je vhodná i pro apalické pacienty a pacienty s kombinovaným postižením. Hraje se vždy u lůžka konkrétního pacienta. Aktuálně hrajeme tyto inscenace:


Divadlo pro širokou veřejnost, odborníky a rodiny pacientů

Pro širokou veřejnost pravidelně hrajeme inscenaci Na každý chvilce záleží ve Werichově vile v Praze, ale také s ní jezdíme na objednání i v rámci paliativních konferencí nebo pro pacienty a jejich blízké v hospicích kdekoliv v České republice.


Kniha příběhů ze setkání umírajících s divadlem

Aktuálně připravujeme k vydání knihu, ve které zachycujeme zkušenosti a příběhy pacientů v závěru života, pro které jsme hráli představení Tam, kde končí oceán v Nemocnici Milosrdných Sester sv. Karla Boromejského a v Ústřední vojenské nemocnici v Praze.