Lidé

Michaela Váňová

Zakladatelka & ředitelka
Herní specialistka
michaela.v@vlastovka.net

Magdalena Šmídová Turchichová

Zakladatelka & PR
Fundraising
magdalena.t@vlastovka.net

Růžena Štanclová

Herní specialistka
ruzena.s@vlastovka.net

Odborná spolupráce

Mgr. Alice Řezníčková
koordinátorka psychosociální péče FN v Motole

Správní rada

MgA. Kateřina Hakenová
Ing. Petra Mašková
doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.
doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.
MUDr. Barbora Červíčková