Dárci a partneři

Moc si vážíme každého, kdo nám pomáhá rozlétnout se za rodinami. Do prvního roku jsme se mohli rozletět díky:

  • Nadaci rodiny Vlčkových

  • Petře Kubíkové

Za to moc děkujeme!